Gipsane obloge

Pregradni zidovi odlično su prilagodljivi građevinskoj strukturi modernih objekata, a pored toga ti zidovi pružaju idealna rješenja u području zaštite od buke i požara te kod toplinske izolacije prostora.